1. خانه
  2. مقالات
  3. بررسی سالم یا معیوب بودن مخزن تحت فشار
پمپیران Pumpiran 2 386897059

مخزن تحت فشار متشکل از چهار قسمت می باشد که شامل:

1- پوسته فلزی

2- تیوپ داخل مخزن

3- فلنچ ورودی آب

4- والف ( سوزن باد )

راه های آگاهی از معیوب بودن مخزن تحت فشار وجود یا عدم وجود باد داخل مخزن می باشد.

چنانچه والف ( سوزن باد ) تعبیه شده بر روی مخزن تحت فشار را فشار دهید اگر از آن آب خارج شود یعنی تیوپ منبع سوراخ می باشد، ولی اگر والف را فشار دادید و آبی خارج نشد یعنی اینکه تیوپ سالم است که در این حالت باید باد مخزن را تنظیم نمایید.

چنانچه باد منبع تحت فشار را تنظیم کردید ولی مجدد باد منبع خالی شد احتمال خراب شدن والف یا سوراخ بودن پوسته فلزی منبع می باشد که در این حالت نیازبه تعویض تیوپ و یا تعمیر منبع می باشد.

در حالت آخر اگر از قسمت فلنچ باد خارج می شد نسبت به تعویض فلنچ اقدام کنید.

روش تنظیم فشار پمپ آب خانگی:‌

وظیفه روشن و خاموش کردن پمپ آب به عهده سوئیچ اتومات می باشد که برای تنظیم فشار باید میزان فاصله بین روشن و خاموش شدن سوئیچ اتومات ( کلید اتومات – پرشر سوئیچ ) را تنظیم کنید.

اگر از پرشر سوئیچ برای فرمان پذیری ( روشن و خاموش شدن ) پمپ آب استفاده می کنید باید DIFF ( حداقل فشار ) پرشر سوئیچ را روی 0.7 بار الی 1بار تنظیم کنید. ( با این کار پرشر سوئیچ به پمپ فرمان می دهد که در صورت افت فشار تا حد 0.7 یا یک بار پمپ آب روشن شده و شروع به کار کند ) و رنج Reng ( حد بالای فشار پرشر سوئیچ ) را بنا به نیاز مصرفی و قابل پمپاژ پمپ آب تنظیم می کنید. ( برای مثال reng پرشر سوئیچ را روی 6 بار و DIFF را روی یک بار تنظیم می کنیم، پرشر سوئیچ با افت فشار و رسیدن فشار داخل لوله ها به 5 بار پمپ آب را روشن کرده و با رسیدن به فشار 6 بار پمپ آب را خاموش می کند. )

در صورتیکه از کلید اتوماتیک استفاده می کنید برای تنظیم فشار آب ابتدا همه خروجی و انشعابات و شیر فلکه ها را ببندید، سپس پیچ تنظیم کلید اتومات را کم کم سفت کنید تا حدی که پمپ آب خاموش شود سپس یکی از شیرفلکه هارا بازکنید تا فشار آب کاهش پیداکند. با افت فشار باید پمپ آب مجدد و به صورت خودکار شروع به کار کند، با انجام چنین کاری فشار پمپ آب را می توانید تنظیم کنید.

محل نصب پمپ آب خانگی:

محل نصب پمپ آب خانگی می تواند در پارکینگ ، حیاط، موتورخانه ، پشت بام و یا داخل بالکن واحد مسکونی باشد که هر کدام از حالت های بیان شده مزایای خاص خود را دارند.

به عنوان مثال اگر ساکنین خصوصا واحد های طبقات پایین نسبت به تهیه پمپ آب همکاری نمی کنند شما می توانید یک عدد پمپ آب بشقابی تهیه کنید و در بالکن واحد خود آن را نصب نمایید.

یا اگر ساختمان شما فاقد پارکینگ یا حیاط است می توانید بر روی پشت بام از یک عدد مخزن ذخیره آب و پمپ متناسب با نیاز مصرفی استفاده نمایید. عملکرد این حالت بدین صورت است که مواقعی فشار آب شهری زیاد می باشد مخزن ذخیره پشت بام پرشده و در مواقع مصرف، پمپ آب روشن شده و شروع به پمپاژ‌ می کند.

در حالت های دیگر نیز می توانید پمپ آب را در موتورخانه یا گوشه ای از حیاط و یا زیر پله نصب کنید.

علل صداهای لوله آب:‌

علت صدای گذر آب از داخل لوله ناشی از قوی بودن پمپ آب نسبت نه نیاز می باشد. به زبان ساده تر اگر میزان آب پمپاژ‌شده توسط پمپ آب بیشتر از حد نیاز باشد، مقدار مازاد آب باعث ایجاد صدای آب که اصطلاحا به آن شکست لوله گفته می شود می گردد.

برای برطرف کردن این مشکل باید قطر پروانه پمپ آب را کوچک کنید ( تراش دهید ) همچنین شما می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد رفع صدای لوله آب بر روی مقاله

( دلایل سر و صدای پمپ و بوستر پمپ آب )

علت و دلیل داغ شدن پمپ آب و داغ شدن آب داخل لوله

داغ شدن پمپ آب به دلیل کارکردن مداوم پمپ آب و عدم خاموش شدن آن میباشد که می تواند چند علت داشته باشد:

  • خرابی کلید اتومات یا ست کنترل: در صورت خرابی کلید اتومات و ست کنترل به دلیل اینکه پمپ آب به صورت مداوم کار می کند به همین دلیل باعث داغ شدن پمپ آب و یا آب داخل لوله و هوزینگ پمپ می شود.
  • تخلیه باد منبع دیافراگمی ( مخزن تحت فشار): همانطور که قبلا گفته شد، تخلیه باد مخزن و عدم تنظیم باد مخزن باعث بر هم زدن عملکرد صحیح پمپ آب شده و همین دلیل داغ شدن پمپ آب می شود.
  • خرابی و عدم کارکرد صحیح شیریکطرفه : عدم کارکرد صحیح شیر یکطرفه باعث تخلیه آب داخل رایزر مصرفی به داخل شاه لوله اصلی شده و همین امر باعث افت فشار شده که باعث کارکرد مداوم و یا استارت لحظه ای و مکرر پمپ آب شده که باعث داغ شدن پمپ آب می شود.

علل خاموش شدن مکرر پمپ آب خانگی:

خاموش شدن مکرر پمپ آب دو علت دارد:‌

  • اگر برای ساختمان بالای سه طبقه از ست کنترل استفاده کنید به علت القایی بودن ست کنترل باعث عدم تشخیص صحیح افت فشار و در نهایت باعث عدم کارکرد صحیح پمپ آب می شود.
  • در مواقعی که از مخزن ذخیره آب برای تغذیه پمپ آب استفاده کنید نباید از ست کنترل استفاده کنید زیرا کارکرد صحیح ست کنترل مستلزم وجود فشار آب شهری می باشد. در حالیکه وقتی از مخزن ذخیره استفاده می کنید فشار آب شهری از بین رفته و باعث خلل در کارکرد صحیح ست کنترل می شود.

برای برطرف کردن چنین مشکلی پیشنهاد می شود از منبع تحت فشار و لوازم اتوماتیک به جای ست کنترل استفاده کنید. البته در نظر داشته باشید هنگامیکه از منبع تحت فشار هم استفاده می کنید باید در فواصل زمانی معین میزان باد مخزن تحت فشار را چک کنید زیرا عدم تنظیم باد مخزن نیز باعث استارت های لحظه ای پمپ آب می شود.

طریقه نصب پمپ آب خانگی در پشت بام:

نصب پمپ آب در پشت بام بدین صورت می باشد که یک عدد مخزن ذخیره آب در پشت بام جهت تغذیه پمپ آب نصب می کنید که آب شهری به داخل آن سر ریز شده در مواقع مصرف پمپ آب از مخزن ذخیره تغذیه می کند و از خروجی پمپ آب به داخل واحدها انشعاب گرفته می شود.

علائم نشتی لوله های آب:

یکی از علائم رایج نشتی لوله آب، روشن و خاموش شدن مکرر و لحظه ای پمپ آب می باشد در حالیکه هیچ یک از شیر فلکه های واحدها باز نمی باشد.

اگر پمپ آب بدون کار کند ؟

چنانچه پمپ آب بعلت قطعی جریان آب خشک کار کند باعث بالا رفتن دمای داخل هوزینگ شده و نتیجه آن باعث خرابی مکانیکال سیل، پروانه پمپ آب، و در صورت کارکرد بیش از حد باعث سوختگی سیم پیچ پمپ آب می شود.

یکی از نشانه های خرابی پمپ آب بعلت خشک کار کردن، عدم پمپاژ آب و کاهش فشار آب در حین کار کردن پمپ آب میباشد.

برای جلوگیری از خشک کردن پمپ آب می توان از موارد زیر استفاده نمود:

1.اگر پمپ آب را مستقیما به آب شهری متصل می نمایید از ست کنترل برای خاموش و روشن کردن اتوماتیک استفاده کنید، زیرا ست کنترل به محض قطع شدن جریان آب، پمپ آب را خاموش می کند.

2.اگر از مخزن ذخیره آب استفاده می کنید برای جلوگیری از خشک کار کردن پمپ آب در مواقع قطعی آب و خالی بودن مخزن ذخیره آب از کنترل سطح و یا فلوسوئیچ (دبی سنج) استفاده کنید.

صدای تق تق پمپ آب ؟

ضربه زدن و ایجاد صدای تق تق پمپ آب می تواند از باز و بسته شدن دریچه ای شیر یکطرفه و یا ناشی از خرابی بلبرینگ پمپ آب باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست