1. خانه
 2. مقالات
 3. چگونگي استفاده از بوستر پمپ
پمپ

چگونگي استفاده از بوستر پمپ

مجموعه بوستر پمپ عبارتست از يك ايستگاه پمپاژ آب شامل يك يا چند پمپ كه به صورت موازي كنار هم قرار گرفته‌اند و از طريق تابلو يا واحد كنترل فرمان ميگيرند.

بوستر پمپ همواره شبكه مصرف را تحت فشار ثابت و معيني (به ميزاني كه تنظيم شده) نگاه مي‌دارد و به محض شروع مصرف آب در شبكه، ابتدا يكي از پمپ‌هاي آن شروع به كار كرده و آب مصرفي را تامين مي‌نمايد. در صورتيكه ميزان مصرف بيشتر شود. متناسب با آن ساير پمپ‌ها به ترتيب و به صورت اتوماتيك روشن شده و در مدار قرار مي‌گيرند و همين كه مصرف در شبكه كاهش يابد يا متوقف گردد پمپ‌هاي سيستم به همان ترتيبي كه شروع به كار كرده بودند به تناسب كاهش مصرف بتدريج و يك به يك توقف شده و از مدار خارج مي‌شوند. بدين ترتيب ضمن اين كه فشار آب در شبكه همواره ثابت مي‌ماند از استهلاك بيش از حد الكتروپمپ‌ها و نيز اتلاف انرژي الكتريكي در سيستم جلوگيري مي‌شود.

به منظور بالژا بردن عمر سيستم بوستر پمپ، بايد ميزان استهلاك را به صورت مساوي بين كليه پمپ‌هاي سيستم تقسيم نمود. براي كاهش ميزان استهلاك سيستم بوستر پمپ و بالا بردن عمر دستگاه از يك طرف و كاهش و صرفه جويي در مصرف برق در بوستر پمپ‌هاي بزرگ يك عدد پمپ كوچك با ميزان آبدهي كم و ارتفاع آبدهي با فشاري برابر با ارتفاع آبدهي پمپ‌هاي اصلي به سيستم اضافه مي‌كنند. اين پمپ كه به نام جاكي پمپ (Jucky Pump)، يا پمپ پيشرو معروف است در هر دوره راه اندازي قبل از ساير پمپ‌ها به كار مي‌افتد. در اينحالت اگر ميزان مصرف آب در شبكه بيش از آبدهي جاكي پمپ گردد اين پمپ به صورت اتوماتيك خاموش و پمپ‌هاي اصلي يكي پس از ديگري به تناسب بالا رفتن ميزان اب مصرفي، روشن شده و وارد مدار مي‌گردند و فشار شبكه را تامين مي‌نمايند.

استفاده از منابع تحت فشار در سيستم بوستر پمپ باعث تامين مصارف كم، جلوگيري از روشن شدن پمپ ابتدايي، كمك به حذف ضربهاي هيدروليكي در يك سيستم و يكنواخت كردن فشار در محل مصرف و جلوگيري از نشت هاي احتمالي در شبكه مي‌شود.

اين منابع به دو صورت كره‌اي و استوانه‌ايف در حجم‌هاي مختلف ساخته مي‌شوند. جهت تعيين مشخصات فني بوسترپمپ‌ها متناسب با شرايط طرح دو مشخصه مورد نياز است:

الف – ارتفاع كل مورد نياز با فشاري كه توسط بوستر پمپ توليد يا تامين مي‌شود. (هد كل)

ب – آبدهي مجموعه بوستر پمپ (دبي كل)

پس از تعيين مقادير دو مشخصه فوق ميزان آبدهي و ارتفاع كل مورد نياز و گزنش اينكه سيستم بوستر پمپ يا چندواحد پمپ عمل نمايد، ابتدا با انتخاب نقطه كار از روي منحني‌هاي مشخصه بوستر پمپ‌ها، مدل آنها تعيين شده و سپس از روي جداول كاتولوگ، ساير مشخصات و ابعاد دستگاه مشخص خواهد شد.

به طور كلي مي‌توان گفت كه مجموعة بوستر پمپ براي تامين اب در ساختمان‌هاي مرتفع كه ميزان مصرف آب متغير و متناوب است طراحي مي‌شود و از پمپ‌هاي الكتريكي سانتريفوژ كه بوسيلة يك پانل الكتريكي كنترل مي‌گردد و بستگي به مقدار آب درخواستي توسط مصرف كننده دارد استفاده مي‌شود.

براي عملكرد بهينه پمپ الكتريكي مي‌توان از تعدادي پمپ‌هاي الكتركي مشابه استفاده كرد يا سرعت آنها را تنظيم نمود. به منظور تعيين نيازهاي فوري يك سيستم از سنسورهاي فشار يا سنسورهاي Delivery در مجموعه استفاده مي‌شود. به علت قابليت اطمينان و دقت بالاي سنسورهيا فشار از فلومترها، ترجيح داده مي‌شود كه در يك سيستم بوستر پمپ از اين نوع سنسورها استفاده شود.

هنگامي كه تغييرات فشار بالاي bar1/5 براي مصرف كننده قابل قبول است مي‌توان از سوئيچ‌هاي فشار الكترو مكانيكي متفاوت on-off براي اندازه‌گيري فشار سيستم استفاده كرد.

از طرف ديگر از محدوديت بيشتري در رابطه با تغييرات فشار مورد نظر باشد، از ترنسديوسرهاي فشار الكترونيكي استفاده مي‌شود كه يك سيگنال (ولتاژ يا جريان) متناسب با فشار تحويلي را خارج مي‌كند.

در اين سيستم ملاحظاتي براي روشن يا خاموش كردن هر پمپ در نظر گرفته شده است كه به قرار زير مي‌باشد:

هيچ پمپ دو بار متوالي روشن نمي‌شود مگر آنكه تعداد پمپ‌هاي معرفي شده به سيستم فقط دو عدد باشد كه در اين حالت چون تعداد پمپ‌هاي غير از ژوكي يكي است لذا تنها پمپ قابل تغيير همان يك پمپ است.

 1. هر پمپ در فشار كمتراز مقدرا تعيين شده در Setting  روشن و در فشار تعيين شده براي پمپ بالاتر از آن خاموش مي‌گردد. بعنوان مثال اگر فشار تعيين شده براي پمپ اول برابر  Bar5 و فشار تعيين شده براي پمپ دوم برابر Bar6 باشد، در صورت نزول فشار به كمتر از 6 پمپ اول روشن شده و اگر كاهش فشار همچنان ادامه يابد، در صورتيكه فشار از پنج بار كمتر شود (مثلاً Bar9/4) پمپ دوم نيز بكار خواهد افتاد. حال با افزايش فشار پمپ اول هرگاه فشار به مقدار مبنا و مطلوب برسد، پمپ دوم نيز خاموش خواهد شد. نتيجتاً در اين سيستم، اولين پمپي كه روشن مي‌شود، اولين پمپي است كه خاموش خواهد شد. همچنين با اين روش از ناپايداري سيستم در نقاط بحراني نيز جلوگيري به عمل مي‌آيد. و اين معناي دقيق مديريت در روشن و خاموش نمودن پمپ‌ها است.
 2. سسيستم به تغييرات ناگهاني فشار پاسخ نمي‌دهد، به عبارت ديگر تا زماني كه فشار در يك باره مثبت و منفي Bar2/0 بمدت 5 ثانيه ثابت نباشد، سيستم تصميمي مبني بر روشن يا خاموش كردن پمپ در ان فشار نخواهد گرفت.
 3. پس از روشن نمودن هر پمپ، براي اجتناب از افزايش بيش از حد جريان راه اندازي در شبكه، به مدت 5 ثانيه پمپ ديگري روشن نخواهد شد و همچنين هنگام خاموش نمودن، جهت جلوگيري از افزايش بيش از حد جريان القايي، پمپ‌ها با فاصله زماني 2 ثانيه از يكديگر خاموش مي‌شوند.

بنابراين آنچه گفته شد، شرط روشن شدن يك پمپ به شرح زير است:

 • الف: از روشن شدن پمپ مورد نظر يك دوره كامل پمپ‌ها گذشته باشد.
 • ب: كاهش فشار تا حد Bar1/0 كمتر از ميزان تعيين شده
 • ج: ثابت باقي ماندن فشار مذكور بمدت 5 ثانيه.
 • ه: گذشت 5 ثانيه از روشن شدن پمپ قبلي

شرط خاموش شدن يك پمپ نيز به شرح زير است:

 • الف: پمپ مورد نظر اولين پمپي باشد كه در آن دوره روشن شده است.
 • ب: فشار حداقل به مقدار تعيين شده براي پمپ بالاتر رسيده باشد.
 • ج: فشار مذكور حداقل بمدت 5 ثانيه ثابت باشد.

با توجه به امكان بروز افت فشارهاي ناگهاني در مجموعه، سيستم به اين قبيل تغيير فشارها پاسخ نداده و تنها در صورت ثابت ماندن فشار براي مدت 5 ثانيه در يك بازه 2/0 بار، بعنوان فشار قابل تصميم گيري تلقي شده و در صورت نياز پمپ‌هاي مربوط عمل خواهند نمود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست