سئوالات متداول
همه چیز در مورد پمپ آب و دلایل خرابی های آن

خرابی پمپ آب در 80% مواقع بعلت وجود مشکل در نصب و یا نحوه انتخاب صحیح پمپ آب می باشد و تنها در 20% از مواقع می تواند ناشی از خرابی قطعات مصرفی خود پمپ آب باشد، پس ابتدا بایستی به دنبال پیدا کردن علت و برطرف کردن آن باشید.

فهرست