محصولات شرکت معبد آب و تاسیسات بین الملل
شرکت معبد آب
فیلتر ها
فیلتر ها
الکترو پمپ معبد آب

فــــروش ویــــژه

  3LM-I الکتروپمپ استیل 316 سانتریفوژ ابارا

  NEW

  الکتروپمپ استیل 316 سه فاز 15 200-50 3LM-I -IE3
  144,500,000 تومان
  3LM-E الکتروپمپ استیل 316 سانتریفوژ ابارا

  NEW

  الکتروپمپ استیل 316 سه فاز 11 200-50 3LM-E -IE2
  127,100,000 تومان
  3LM-I الکتروپمپ استیل 316 سانتریفوژ ابارا

  NEW

  الکتروپمپ استیل 316 سه فاز 11 200-40 3LM-I -IE3
  114,000,000 تومان
  فهرست