محصولات شرکت معبد آب و تاسیسات بین الملل
شرکت معبد آب
فیلتر ها
الکترو پمپ معبد آب

فــــروش ویــــژه
پمپ آب گریز از مرکز پمپیران Pumpiran-

NEW

پمپ آب گریز از مرکز پمپیران Pumpiran-32-250

5,100,000 تومان
پمپ آب سانتریفیوژ فشار قوی WKL پمپیران-WKL 150-6

NEW

پمپ آب سانتریفیوژ فشار قوی WKL پمپیران سایز 150-6طبقه

130,000,000 تومان
پمپ آب سانتریفیوژ فشار قوی WKL پمپیران-WKL 100-8

NEW

پمپ آب سانتریفیوژ فشار قوی WKL پمپیران سایز 100-8طبقه

49,500,000 تومان
پمپ آب سانتریفیوژ فشار قوی WKL پمپیران-WKL 100-7

NEW

پمپ آب سانتریفیوژ فشار قوی WKL پمپیران سایز 100-7طبقه

45,000,000 تومان
فهرست